โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า รู้และเข้าใจ ป้องกันได้!

[ภาษาชาวบ้าน เข้าใจง่าย] ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงเลย ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้า มีการดูแลสัตว์เลี้ยง ตัวเองและคนรอบข้างแล้ว ทุกอย่างก็จะไม่มีอะไรอันตรายหรือน่ากลัวเลยจ้า